Fysiotherapie Deventer gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Fysiotherapie Deventer deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Fysiotherapie Deventer bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Fysiotherapie Deventer houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Fysiotherapie Deventer vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. Fysiotherapie Deventer informeert patiënten over de rechten van de patiënten ten aanzien van zijn persoonsgegevens. Fysiotherapie Deventer informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Fysiotherapie Deventer informeert patiënten indien Fysiotherapie Deventer bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.