Binnen 24 uur een afspraak! Nu ook op zaterdag open!

Wat is Psychosomatiek?

psychosomatiekPsychosomatiek is een specialisatie binnen de fysiotherapie. Soms zijn klachten moeilijk te verklaren. Dan kan psychosomatiek een optie zijn.Extreme vermoeidheid, ademhalingsproblemen, hoofdpijn, chronische nek- of rugklachten, buikklachten en moeilijk kunnen ontspannen zijn voorbeelden van lichamelijk waar te nemen symptomen die te maken kunnen hebben met psychische overbelasting. De lichamelijke signalen worden  aanvankelijk vaak genegeerd of verkeerd geïnterpreteerd. Het kan zijn dat medisch onderzoek geen aanknopingspunten voor behandeling geeft.

Ook klachten als lusteloosheid, slaapstoornis, angst, onzekerheid, concentratiestoornis, prikkelbaarheid en dwangmatig gedrag kunnen een indicatie zijn voor de psychosomatisch werkende fysiotherapeut. Naast de lichamelijke klachten zal deze met name ook de psychische en sociale aspecten betrekken bij zijn behandeling. Nadat er zicht is verkregen op de brede algehele gesteldheid wordt samen met de patiënt een therapieplan opgesteld en gezocht naar herstel van het evenwicht tussen belasting en belastbaarheid en tussen spanning en ontspanning

Samen met onze psychosomatisch werkende fysiotherapeut Marjolijn Poppema wordt gezocht naar herstel van het evenwicht tussen belasting en belastbaarheid en tussen spanning en ontspanning.

Hoe ziet een behandeling Psychosomatiek eruit?

Naast de lichamelijke klachten zal de psychosomatisch werkende fysiotherapeut met name ook de psychische en sociale aspecten betrekken bij zijn behandeling. Nadat er zicht is verkregen op de brede algehele gesteldheid wordt samen met de patiënt een therapieplan opgesteld. Van de patiënt wordt een actieve inbreng in de herstel- en veranderingsprocessen gevraagd.
Samen met onze psychosomatisch werkende fysiotherapeut wordt gezocht naar herstel van het evenwicht tussen belasting en belastbaarheid en tussen spanning en ontspanning.