Binnen 24 uur een afspraak! Nu ook op zaterdag open!

Wat is Dry needling?

dry needlingDry needling is een behandeling met een acupunctuurnaald die de fysiotherapeut gebruikt om de spieren aan te prikken. Bij Fysiotherapie Deventer passen wij deze techniek onder mee toe om myofasciale pijn (pijn/stijfheid in de spieren) te behandelen. Er wordt tijdens deze therapie een acupunctuurnaald gebruikt die met een speciale techniek wordt ingezet. De techniek van dry needling bestaat uit het aanprikken van de spier die pijn uitstraalt of lokale pijn geeft. Het doel hiervan is de spier op een efficiënte en snelle manier te laten ontspannen. De spier die wordt aangeprikt bevat een zogenaamde triggerpoint. Door het kort aanprikken van de spierknoop wordt de spanning van de spier afgehaald. Er wordt van dry needling therapie gesproken, omdat er geen vloeistof wordt gebruikt.

Hoe werkt de dry needling behandeling?

Als er sprake is van myofasciale pijn kan er sprake zijn van stijfheid en acute of chronische spierpijn. In dat geval kan Fysiotherapie Deventer dry needling toepassen. De fysiotherapeut start de behandeling met het lokaliseren van de triggerpoints. Als er een triggerpoint gevonden is, brengt de fysiotherapeut de naald in de spierknoop. Door deze heel gericht aan te prikken, verdwijnt het triggerpoint en ontspant de spier. Tijdens het aanprikken vindt er een korte aanspanning/ verkramping van de spier plaats. Dit wordt ervaren als een kortdurend krampgevoel. De ontspanning van de spier volgt daarna direct. Na de dry needling therapie kan er overigens wel tijdelijk een gevoel van stijfheid of vermoeid gevoel ontstaan. Dat is doorgaans van korte duur.

Herkenning van triggerpoints

Triggerpoints vormen in spieren een overgevoelige plek en worden omschreven als spierknopen. Het is vaak zelf mogelijk om te voelen of er sprake is van een dergelijke plek als er bijvoorbeeld een pijnlijk harde bobbel in de spier aanwezig is. Bij het uitoefenen van druk op deze plek ontstaat er doorgaans een uitstralende pijn of lokale pijn. Er zijn verschillende oorzaken voor het ontstaan van triggerpoints, bijvoorbeeld door overbelasting van een spier of door stelselmatig een verkeerde houding aan te nemen. Verder is stress eveneens vaak een oorzaak voor het ontstaan van spierknopen. Dry needling heft deze spierknopen op een efficiënte en doelgerichte manier op.

De knopen in de spieren kunnen ook ontstaan door een ongeval, te weinig beweging of door een slechte levensstijl. Indien er sprake is van een overbelaste spier zijn de spiervezels op een bepaalde plek meer samengetrokken dan in de rest van de spier. Hierdoor ontstaat ter plaatse een kleine verdikking en hopen afvalstoffen zich op doordat de doorbloeding slechter wordt. De afvalstoffen kleven dan als het ware op één plek samen. Die plek wordt een triggerpoint genoemd die met een dry needling behandeling weggenomen kan worden. Overigens zijn er afhankelijk van de situatie meerdere behandelingen nodig om weer helemaal pijnvrij te zijn. Alle triggerpoints die zich in het lichaam kunnen voordoen, hebben elk een eigen uitstralingsgebied waar pijn kan worden ervaren.

Ervaart u één van onderstaande klachten?

Dry needling kan bij verschillende lichamelijke situaties worden toegepast. Er zijn echter een aantal veel voorkomende situaties, waarbij deze behandeling zijn vruchten afwerpt. De behandeling is verder heel geschikt indien er sprake is van een muisarm of andere KANS-klachten. Daarnaast past Fysiotherapie Deventer deze therapie ook toe indien er zich zeurende pijn in ledematen voordoet. Bij nekklachten, hoofdpijn en duizeligheid kan de dry needling behandeling eveneens uitkomst bieden. Ook bij pijnlijke of stijve gewrichten kan Dry Needling voor een oplossing zorgen, zoals bij een tenniselleboog of frozen shoulder. Verder is er een efficiënte toepassing van deze therapie voor de behandeling van sportblessures.

Analyse van klachten

De fysiotherapeut analyseert uiteraard eerst de klachten op het moment dat u zich meldt bij onze fysiotherapiepraktijk in Deventer. Hiervoor wordt een gesprek gevoerd en vindt er gericht onderzoek plaats. Er wordt gekeken naar de spieren die vermoedelijk de pijn veroorzaken. Er wordt vervolgens heel gericht gezocht naar triggerpoints in de betreffende spier. Deze spierverharding wordt daarna met dry needling behandeld. Het hangt uiteraard van de individuele situatie af op welke manier de klachten worden behandeld. Het kan namelijk voorkomen dat er sprake is van langdurige klachten. In dat geval is het mogelijk dat de fysiotherapeut met dry needling meerdere spieren in een arm of in een been gaat behandelen.

Wordt dry needling therapie vergoed?

Dry needling is een behandeling die onder de reguliere fysiotherapiebehandelingen valt. Indien via de zorgverzekering recht bestaat op vergoeding van fysiotherapie kan de therapie volgens de voorwaarden in aanmerking komen voor een vergoeding. Vanuit de basisverzekering wordt deze behandeling niet vergoed, er dient dan ook een aanvullende zorgverzekering aanwezig te zijn. Er kan een gehele of gedeeltelijke vergoeding worden toegekend voor dry needling. Bij twijfel over de vergoeding kunt u uiteraard rechtstreeks contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Fysiotherapie Deventer biedt een overzicht van tarieven indien er geen sprake is van een vergoeding door de zorgverzekeraar. U kunt daar de kosten van een kort consult dry needling bekijken.